shoham_south-uri-zackhem.jpg
  • סוזי בר

תקנה 7 (ארנונה )שתציל את המובטלים ומשפחותיהם מקריסה כלכלית

מעל מיליון איש ואישה איבדו את עבודתם בעקבות הקורנה ,חלקם לטווח הקצר וחלקם לטווח הארוך אף אחד אינו יודע מה יהיה , הם עצמאים, שכירים ,בעלי שליטה, תושבי מדינת ישראל ,כולם משלמים מסים למדינה ולרשות המקומית .

בדרך כלל ,כשרשויות המדינה רוצות לסייע ,נדרשת חקיקה ,פוליטיקה ,לחצים ועוד קצת פוליטיקה ,הזמן עובר הדברים זזים לאט ולא תמיד יוצא מה שכיוונו אליו ,הפעם התשובה פשוטה ולפי הוראות הדין .

חבל הצלה למעל מיליון המובטלים להקל על המצב הכלכלי לתת אוויר ותמיכה רשת ביטחון לעצמאים ולשכירים .

אני מדברת על ועדת הנחות ארנונה לנזקק, ועדת חובה שקיימת בכל אחת מהרשויות המקומיות ,ועדת ההנחות שפועלת לפי תקנות ההסדרים במשק ובמדינה (הנחה מארנונה 1993),מה שאנחנו קוראים לו בקיצור חוק ההסדרים ,ואני מתכוונת לסעיף 7 לתקנה ,הנחה בארנונה.

אז למה התקנה הזו היא חבל ההצלה לכל כך הרב מובטלים ?

התקנה קובעת, כי אדם נזקק שמשלם ארנונה על מגוריו ושנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות בשל טיפול רפואי ,חד פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו או שקרה לו אירוע ,אשר הביא להרעה בלתי צפויה במצבו הכלכלי .

נחשו מה ? הקורנה היא אירוע כלכלי שהביא להרעה במצבם הכלכלי של רבים !!!

תדעו שהוועדה מוסמכת לתת הנחה בשיעור עד 70 אחוז למחזיק בנכס שהוא נזקק אל הטופס יש לצרף מסמכים ואישורים לגבי הכנסותיהם של מגיש הבקשה ומי שמתגוררים עמו בדירה יש קצת מסמכים מהבנק וזהו .

הוועדה מתכנסת לא פחות מארבע פעמיים בשנה ואם צריך אז יותר, חברי הוועדה הם חברי מועצה , גזבר המועצה היועץ משפטי ומנהלת אגף הרווחה .

הוועדה קובעת את זכאותו של מבקש ההנחה ואת שיעורי ההנחה בכפוף לתקנה 7 .

אני יושבת כבר שנה וחצי בוועדה כזו ,כחברת מועצה ויו"ר האופוזיציה ויכולה להגיד לכם שזו הוועדה הכי משמעותיות לתושב ולאזרח המדינה ,כן אני לא מגזימה , כשאתה בצרה ובמשבר אנחנו , נבחרי הציבור באמצעות תקנה 7 מסייעים לך .

מגיעים מקרים קשים סיפורים שקורעים את הלב אסונות מחלות אובדן גירושין פשיטות רגל ,שתי בני זוג שהפכו למובטלים מחלה של ילד שהטיפול בו הביא לקריסה כלכלית ועוד ותקנה 7 מאפשרת את הושטת היד הזו בלי סיבוכים ובמהירות לתת רשת ביטחון כלכלית שכל כך נחוצה היום לאזרחי מדינת ישראל לעצמים לבעלי השליטה לשכירים כל מי שנפגע כלכלית או בריאותית . ואותם אלה שאיבדו את התקווה שלמישהו אכפת ממצבם אני רוצה להציע קרן אור וחבל הצלה .


אני בטוחה שחברי חברי המועצות חברי הוועדה והדרג המקצועי יתגייסו לתת מענה לכל התושבים שפונים אני מבטיחה להתייצב כמה שנדרש ובכל זמן על מנת לטפל בתושבים כי מיליון מובטלים זה אני ואתה זה החבר והשכן

ולכם רק נשאר להוריד טפסים מאתר הרשות שלכם למלא ולשלוח בחזרה לאגף הגביה .

ועוד משהו יש עשרות של סוגי הנחות מהנחה לאזרח ותיק ,לנכה, נפגעי פעולות איבה , נכה משטרה ,אסיר ציון ,עולה חדש ,חיילים בשרות חובה המפרנסים את משפחתם ועוד.

ההנחות האלו הם רשת ביטחון עבורכם תבדקו אל תסמכו על אף אחד שיעשה זאת עבורכם פנו לרשות המקומית למחלקת גביה ותשאלו ואם צריך אז תתעקשו עד שתבינו .

מצורפת טבלת ההנחות הקבועות בהוראות הדין, מאתר משרד הפנים .5,096 views