shoham_south-uri-zackhem.jpg
  • סוזי בר

?שקיפות. ההיית, או חלמתי חלום

בשנים האחרונות מתבסס השלטון המקומי לא רק כזרוע הביצועית של הממשלה והכנסת, אלא כשלטון בעל דעה וסמכות. בעידן הניהול הציבורי החדש, יש לרשות המקומית המון כוח ויכולת לקדם, להשפיע וגם להרוס ולשלול. תכניות לפיתוח חברתי וכלכלי שחשובות הן לכלכלה המקומית והן לקהילה נמצאות על כף המאזנים. המודעות הגבוהה והאקטיביזם בקרב תושבים חושף את השלטון המקומי לשיתופיות שלא הייתה קיימת בעבר. התושבים מוצאים עצמם לוקחים חלק בהחלטות ובעשייה הנוגעת להם לאורך החיים של כולנו. לשם כך, אין לשלטון המקומי ברירה אלא להיות יותר פתוח ומדויק. התקשורת בין התושבים לשלטון המקומי מחייבת שקיפות.

השקיפות ברשויות המקומיות נקבעת על ידי חקיקה מרכזית ,נורמות התנהגות של נבחרי הציבור וביקורת ציבורית שלנו התושבים.

תפקידה של השקיפות לגרש את השחיתות השלטונית, אך אם תהיה הבטחה ללא כיסוי תתגלה המועצה במערומיה, תחילה לאלו שנמצאים בלב העשייה הפוליטית ולאט לאט תפרוץ החוצה לעיני התושבים. נגיף חוסר השקיפות, אם הוא מכרסם ומתגלה – אפשר לשכוח מאמון הציבור. אמון הציבור תלוי רק בדבר אחד - ביכולת לשתף את הציבור בתהליכים אמתיים של קבלת החלטות, ולא לקבל החלטות בדיונים בחדרי חדרים של ארבע או שש עיניים, כאלה שמתכנסים רגע לפני שהוועדה מתכנסת לדיון...

שקיפות ושיתוף אמתיים נעשים בדרך של הנגשת המידע לציבור, ואני מתכוונת מידע שמוגש בשפה ברורה ופשוטה וזמינותו של המידע לציבור וכמובן - מבלי לנסות ולהעלים פרט כזה או אחר. מדובר באתגר גדול לנבחרים ולארגונים, אך זהו הבסיס לאמון הציבור ושביעות של התושבים מראש העיר.

279 views

Recent Posts

See All