shoham_south-uri-zackhem.jpg
  • סוזי בר

עדכון: יש תמורה למאמץ - היועץ המשפטי הוחלף

Updated: Oct 4, 2019
לפני שבעה חודשים העליתי כאן לראשונה את הדרישה לקיים מכרז לתפקיד היועץ המשפטי. בימים אלה אני רושמת בסיפוק הישג חשוב ליישוב - החלפת היועץ המשפטי. 21 שנים שמשרדו של היועץ המשפטי יובל גלאון שימש בתפקידו במועצת שוהם ושכר טרחתו ,עמד על מיליוני שקלים ללא מכרז. בעבר משרת היועץ המשפטי נחשבה למשרת אמון וב-2009 יצאה הנחייה מטעם משרד הפנים לכל הרשויות המקומיות לערוך מכרז לתפקיד. מועצת שוהם התעלמה במשך עשור שנים מההנחיות הללו, אולם לאחרונה, לאחר כתיבת מכתבים

לשומרי הסף במדינה ,התעקשות ופרסומים שהסבו את תשומת הלב הציבורית למנהל הלא תקין, המועצה נאלצה לקיים את הוראות החוק ולצאת במכרז. על המכרז התמודדו עשרה משרדים בעלי ניסיון רב בתחום המוניציפלי. השבוע נבחר לתפקיד משרד "וינברגר - ברטנטל ".

המשרד נבחר במכרז שהתנהל על ידי ועדה מקצועית שבה ישבו מנכ"ל המועצה ,גזבר המועצה והיועץ המשפטי של עירית ירושלים כנציג משרד הפנים. בין שקולי הבחירה ,להבנתי ,עמדו על הפרק הניסיון המקצועי הנרחב כמו , גם עלות השירותים הללו לקופה הציבורית, ובהיעדר מכרז במהלך השנים האמירו לסכומי כסף מטורפים ולטעמי בלתי מוצדקים.

אני שמחה שנפל בחלקי לתרום לחסכון בהוצאות הקופה הציבורית, ובעיקר לתקינות המנהלית שבעבודת המועצה. בהצלחה ליועץ החדש ותודה לציבור שתמך, הגיב ועמד מאחורי בדרישה לקיים את הוראות החוק.


 


מה בין עצה מראש המועצה, פורים ומנהל תקין?

17.3.19

במגזין אבן שוהם דואגים לקלוריות של נבחרי הציבור, אז במקום משלוח מנות עתיר קלוריות קיבלתי יחד עם חברי למועצה משלוח מנות שהוא עצה מקצועית ודלת שומן. אחלה עצה קיבלתי מראש המועצה, המאמין בתפקידה החשוב של האופוזיציה בדמוקרטיה. הוא ייעץ לי "לשמש עזר כנגדו במובן החיובי של המילה". אהבתי, והנה אני עושה. "מנהל תקין" הוא מנגנון מונע אשר מגביר ומשפר את יכולתם של נבחרי הציבור ושומרי הסף האחרים לשמור על האינטרס הציבורי.

מסיבה לא ברורה ולמרות שומרי הסף, הגענו למצב שבו במשך 20 שנה לא התקיים מכרז לבחירת יועץ משפטי במועצה המקומית שוהם. אני מאמינה שראש המועצה, שחרט על דגלו שקיפות, מחויב לפעול באופן מיידי לשינוי המצב.

לרשויות המקומיות יש חמישה שומרי סף: הציבור, נבחרי הציבור המקומיים, הפונקציות המקצועיות הבכירות ברשות (גזבר, מבקר, יועץ משפטי), הרגולטור והעיתונות הארצית והמקומית. שומרי הסף הללו, שחלקם יכולים להיות גם בצד שמרוויח ממנהל לא תקין, אינם חזקים או שאינם מצוידים בארגז כלים המאפשר להם להתמודד ולמנוע מנהל לא תקין. מסיבה לא ברורה ולמרות שומרי הסף, הגענו למצב שבו במשך 20 שנה לא התקיים מכרז לבחירת יועץ משפטי במועצה המקומית שוהם. משרד הפנים, מבקר המדינה, כולם נדרשו לסוגיה אך דבר לא קרה. אני מאמינה שראש המועצה איתן פטיגרו שחרט על דיגלו שקיפות ומנהל תקין מחויב לפעול באופן מיידי לשינוי המצב, ולצאת ללא שהיות למכרז בו יוכלו לקחת חלק כל אלה שעומדים בתנאי הסף. ושלא נתבלבל או נשכח, כי האינטרס הציבורי הינו הבטחת מנהל תקין על ידי ניהולה של הרשות בצורה שיש בה משום מתן סיכוי שווה ויחס זהה והוגן לכל איש מתוך הציבור (שכמובן עומד בתנאים הנדרשים). בשל אינטרס חשוב זה, על הרשות לכלכל מעשיה באופן כזה שלא תעניק זכויות במתן אספקה או שירותים אלא על-פי כללים (שנקבעו בדם...), ושנועדו להבטיח שוויון והיעדר משוא-פנים וליצור אמון בשיקוליהם והוראותיהם של המופקדים על הרשויות המקומיות. האופוזיציה כשומרת סף מייעצת לך, ראש המועצה: צא למכרז מידי!691 views

Recent Posts

See All