shoham_south-uri-zackhem.jpg
  • סוזי בר

לא חייבים לשרוף

כשהמשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות והמועצה המקומית שוהם קוראים לצמצום מדורות בערב ל”ג בעומר זה חשוב ומבורך; לתת אלטרנטיבה לבילוי נקי וכייפי בערב ל”ג בעומר זה מבורך אפילו יותר.

מקווה שראש המועצה איתן פטיגרו יתגייס להצעה של האופזיציה, למען התושבים, היישוב והסביבה. חג שמח :)


הצעת יו״ר האופוזיציה סוזי בר

499 views

Recent Posts

See All