shoham_south-uri-zackhem.jpg
  • סוזי בר

כלנתריזם בשוהם: על פטיגרו, אלי פלג ורחמים כלנתר

Updated: Jun 14, 2019
באחד מכובעי אני סטודנטית בבית הספר לשלטון מקומי של האוניברסיטה הפתוחה. דווקא לאחרונה למדתי שם כמה דברים מעניינים הקשורים לפוליטיקה המקומית.


מתוך ויקיפדיה: "כלַנתֶריזם הוא מונח גנאי בשיח הפוליטי בישראל, על שמו של רחמים כלנתר, חבר מועצת עיריית ירושלים בשנות ה-50. הביטוי מתאר עריקה של חבר כנסת או חבר מועצה ברשות מקומית, מסיעה אחת לאחרת תמורת טובת הנאה פוליטית".


כלנתר היה חבר הסיעה הדתית "הפועל המזרחי" בעיריית ירושלים, שנטש את סיעתו כשזו פעלה כדי להדיח את ראש העיר, גרשון אגרון, בשנת 1956. זאת על רקע תמיכתו של ראש העיר בהקמה של בריכת שחיה מעורבת ובית כנסת רפורמי (מעניין, מאז ועד היום דבר לא השתנה). כלנתר הפך לתומך של אגרון, מהלך שהעניק לאגרון רוב במועצה, זאת למורת רוחם של בוחריו חובשי הכיפה. בתמורה הוא התמנה לסגן ראש העיר, הממונה על ענייני דת ותברואה.


משטר דמוקרטי הגון שואב את כוחו מכך שהציבור המקיים אותו חש שהוא מחלק את הכוח הפוליטי בצורה המייצגת מגוון דעות, לפי גודלו היחסי. אנחנו מקבלים את הכרעת הרוב, בידיעה שהנבחרת הציבורית מייצגת נאמנה את התפלגות הבוחרים.

סיסמת שוהם שלנו בבחירות היתה כזכור "יושרה, מנהיגות, עשיה". סיסמאות לחוד ונורמות התנהלות לחוד.

בהתאם לכך, לחבר מועצה אלי פלג שנבחר שלישי ב"שוהם בתנופה", אין מנדט מוסרי לקחת את קולותיהם של אלפי מצביעים שבחרו לא לתמוך באיתן פטיגרו , ולהעניק את הקולות האלה לפטיגרו, תוך צפצוף על קהל של אלפים. חבר מועצה בעל חוט שדרה מוסרי, בהחלט רשאי להחליט כי הסיעה אינה משקפת את עמדותיו וטעמו - מותר לו. שיתפטר או כמו שנהגנו בחודשים האחרונים להצביע עניינית ולפי צו מצפונו כמו שאני נוהגת, עליו לכבד את משאלת הלב של הבוחר ולפנות את מקומו לבא אחריו בסיעה, כפי שהוגשה למשרד הפנים.


המחוקק כבר הביע את סלידתו מתרבות שלטונית קלוקלת שכזו וקבע סנקציות לנבחרי ציבור בכנסת היורקים בפרצופם של הבוחרים. כך, החוק אוסר על ח"כים שעברו לסיעה אחרת, להתמודד בבחירות הבאות במסגרת סיעתם החדשה, אלא אם פרשו מחברותם בכנסת, ובכך אפשרו למפלגתם המקורית לשמור על כוחה הפרלמנטרי ולהמשיך לייצג את דעת בוחריה.


גם השלטון המקומי נוקט סנקציות כלפי עריקים שכאלה וקובע כי חבר מועצה שפרש מסיעתו ולא התפטר מכהונתו תוך שלושים ימים, לא ייכלל בבחירות למועצה שלאחריה, ברשימת מועמדים שהגישה סיעה של המועצה היוצאת. בנוסף, חבר המועצה שפרש מסיעתו לא יוכל לכהן כסגן ראש המועצה.

אין עסקה במעמד צד אחד ולמעשה זה ישנם שותפים, אלי פלג ומצד שני, ראש המועצה, פטיגרו, שסיסמתו בבחירות היתה כזכור "יושרה, מנהיגות, עשיה". סיסמאות לחוד ונורמות התנהלות לחוד.


אני אמשיך בדרכי לקיים את שבועות האמונים לה נשבעתי כחברת מועצה וכמו שאמר המנהיג הנערץ עליי מנחם בגין ז"ל גם מהאופוזיציה נשרת את העם ואת זה אעשה יחד עם חברי לסיעה ואל תתבלבלו או תטעו לחשוב אני לא לבד, יש איתי בשוהם בתנופה ובישוב שלנו חברים ותומכים רבים.


פורסם במגזין ״שהם פלוס״ גיליון 246

941 views

Recent Posts

See All