shoham_south-uri-zackhem.jpg
  • סוזי בר

ניגודי עניינים הרעה החולה שמובילה לשחיתות .ציבורית

הבהרה: כתבה זו עוסקת בניגודי עניינים המתרחשים ברשויות המקומיות בכל המדינה. נחשפתי לכך כחברה באיגוד חברי המועצות המקומיות מתוך השיח העולה בקרב כל חברי המועצות; בעיריות, במועצות מקומיות, ובמועצות אזוריות . צאו ולמדו מחברי המועצה המקומית שוהם . 


יש הרבה ערכים אנושיים, שמקיפים אותנו, שחונכנו על פיהם. יושר הוא אחד מהם. אז מה קורה כשערכים מתנגשים? כשאינטרסים נכנסים למשחק ותופסים מקום רחב שהולך וגדל, הולך ומתפשט?

כשנבחרי הציבור רוצים לדאוג למדינה שלנו, לעיר שלנו, לשכונה, לחבר, לקרוב וגם לעצמם ולבני המשפחה, אותם נבחרים יעשו רציונליזציה ויצדיקו את חוסר היושרה בשם קידום אינטרסים של הקבוצה, וכך למעשה ידאגו לרווחתם. כך לפי מחקרים שנעשו בשנים האחרונות.

העניין הזה, שכל אחד צריך לדאוג לעצמו, פוגע במהות מרכזית שמלווה אותנו מראשית ימנו כעם ועד היום כמדינה וכיחידים: המהות שאנחנו פה בשביל כולם. זו תפיסה הכרחית לקיומנו והשרדתנו, מהגלות ועד היום .

להטביע את ערך האמת בים של סיפורים היא דבר מסוכן והרסני. תחילתו באובדן מלא של אמון הציבור בהנהגה הארצית והמקומית וסופו באובדן הדמוקרטיה והיותנו מדינת עולם שלישי או רפובליקת בננות.

חברי המועצות בכל רחבי הארץ נשבעו בתחילת כוהנתם אמונים למדינת ישראל ולשליחותם במועצה. באנו למלא תפקיד בהתנדבות. תפקיד הדורש זמן, משאבים נפשיים, סבלנות, תמיכה משפחתית, הרבה כוח רצון, ובעיקר אהבה. לישוב, לעיר, לאנשים.

אז למה אני מבלבלת לכם את השכל עם כל זה? כי אני מודאגת. מודאגת ממה שקורה ברשויות המקומיות.

מצד אחד, חברי המועצה בכל הארץ הם אנשים שבאו לתת את הלב והנשמה למען הציבור בהתנדבות. מהצד השני, הרבה כוח, כסף, יכולות, רצונות ואינטרסים זרים מקיפים אותם.

עם השנים, בעקבות פרשיות שחיתות רבות וההבנה כי הבעיות והשחיתות מתחילות באי קיום ניגוד ענייניים, אשר נקבעו ככללים ע״י ועדה במשרד המשפטים.

הכלל הראשון: מילוי תפקיד באמון וללא משוא פנים - חבר מועצה ינהג במילוי תפקידו באמון וללא משוא פנים, תוך גישה הוגנת כלפי הכל ובלי שיהיה לו עניין אישי בהחלטותיו ובפעולותיו, אף למראית עין.

השני: חובה למנוע ניגוד עניינים - חבר מועצה ינהל ענייניו כך שלא יהיה ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר מועצה לבין תפקיד אחר או עניין אישי שלו.

אני קוראת לכל חברי נבחרי הציבור בקואליציה ובאופוזיציה בכל הרשויות לחשוף את חוות הדעת שנעשו הבודקות את קיומו של חשש לניגוד ענייניים ואת ההסדרים המנהליים לעיני הציבור, ראו את המועצה המקומית שוהם שאתמול 24.9.19 בישיבת המליאה החליטה לחשוף באתר המועצה את חוות הדעת בעניין ניגודי הענייניים של כל חברי המועצה וזאת בעקבות ההצעה שלי לסדר .
 

.אני תקווה שגם פקידי הרשות יפעלו כך כי לציבור אנו חייבים דין וחשבון, ובלי אמון הציבור אנו ככלי ריק.

אז מה יש לנו פה?

ניגוד עניינים אישי נוצר כאשר אדם מצוי במצב של חשש לניגוד עניינים אישי כאשר הוא עוסק, במסגרת מילוי תפקידו, כחבר מועצה בנושא שיש לו או לאדם קרוב אליו עניין בו, והוא יכול לעשות שימוש בסמכויות כמו תקציב, הקצאת קרקע וכדומה שניתנו לו במסגרת התפקיד, כגון חבר במליאת תכנון ובנייה לצורך העדפת קידום ענייניו האישיים או ענייניהם האישיים של אנשים אחרים המקורבים אליו על פני מילוי תפקידו כהלכה. חשוב להבהיר, כי גם אם בפועל פעל אותו אדם באופן המקצועי והאובייקטיבי ביותר, וגם אם אותה ההחלטה הייתה מתקבלת ללא נוכחותו, עדיין לא יהיה מנוס מלקבוע כי פעל תוך חשש לניגוד עניינים ולכן ״כשיש ספק אין ספק״ ומתייעצים עם היועצים המשפטיים של הרשות.

ניגוד עניינים בייצוג הוא מצב שבו חבר בגוף מסוים מייצג גורמים בפני אותו גוף; זהו מצב מובהק של ניגוד עניינים אישי. לפיכך, כאשר חבר מועצה מייצג אדם במסגרת עבודתו בפניה של ועדה או גורמים מקצועיים ברשות מתעורר החשש כי שאר חברי המועצה, כמו גם עובדי הרשות, יתקשו לנקוט עמדה אובייקטיבית באותו נושא ולהתנתק מן העובדה שלחבר המועצה, שהוא כמובן בעל מעמד וכוח פוליטיים ברשות, יש עניין אישי.

ניגוד עניינים מוסדי עלול להתרחש כאשר עובד ציבור מסוים ממלא יותר מתפקיד ציבורי אחד, בשני גופים שלטוניים או ציבוריים שונים, הפועלים בנפרד זה מזה, וכאשר חלק מהנושאים שבטיפולו במסגרת תפקידיו השונים מקבילים זה לזה במידה כלשהי, כך שהוא יכול, במסגרת תפקידו באחד הגופים הללו, לפקח על פעילותו של הגוף השני או אף על פעילותו שלו, לקדם את ענייניו של הגוף שבמסגרתו הוא ממלא את תפקידו השני.

הערה: עובד ציבור הוא גם נבחר ציבור

מצורפות בזאת (לחצו כאן על מנת להגיע לתיקיה) ההצעה שלי לסדר, תשובת המועצה המקומית שוהם וחוות הדעת בעניין בדיקת קיומו של חשש לניגוד עניינים - חוות דעת אותה אני חושפת לעיניכם לראשונה.וכבר אתמול עלה לאתר המועצה .

כל אשר אני מבקשת הוא לתת לאור השמש לחדור מבעד לדלתות החשמליות של משרדי המועצות והעיריות בכל רחבי הארץ, ולקיים את הנדרש בחוק, לקיים הסדרים מנהליים שקופים לציבור כנדרש ולמנוע את ניגוד העניינים לפני שיהיה מאוחר מדי. ויותר מהכל, לזכור שהכלל צופה פני עתיד. אה, עוד משהו שעלינו לא לשכוח: עיקר האחריות להתנהגות אתית מוטלת על נבחרי הציבור עצמם!!!


אני קוראת לכל חברי נבחרי הציבור בקואליציה ובאופוזיציה לחשוף את חוות הדעת שנעשו הבודקות את קיומו של חשש לניגוד ענייניים וההסדרים המנהליים לעיני הציבור, כי לציבור אנו חייבים דין וחשבון, ובלי אמון הציבור אנו ככלי ריק.


מאחלת לנו שנה טובה של אחדות ועשייה ללא ניגודים :)113 views

Recent Posts

See All