shoham_south-uri-zackhem.jpg
  • סוזי בר

חוק חופש המידע ? שקיפות או שחיתות

יש פעמים כאשר אני שומעת ידיעה תקשורתית, אני קצת לא מאמינה עד לאן נדרדר; עוצמת את העיניים, פוקחת אותן ומבינה שזה לא חלום - זו המציאות שלנו.


אחרי השנה המטלטלת הזו בפוליטיקה הארצית והמקומית אני מבינה שאין גבול "להפתעות" שצצות במרחב שלנו.

מבינה ומסרבת להאמין. נראה כי מדמוקרטיה מזרח תיכונית, סוערת ככל שתהיה, אנחנו צועדים לעבר משהו אחר עם השלכות קשות ומפחידות על איכות החיים של כל תושב במדינה. פגיעה בחוק חופש המידע תהיה כתם לדמוקרטיה שלנו .

מצ"ב מכתבי לראש המועצה מר איתן פטיגרו, החבר בהנהלת מרכז השלטון המקומי, הקורא לו להתנגד לרעיון הכל כך מיותר הזה של הגבלת חופש המידע ברשויות המקומיות.

בימים האחרונים, עם העלאת הנושא לסדר היום התקשורתי ע"י ארגון חברי המועצות המקומיות אח"מ ,לובי 99 , שקוף ,אומץ,התנועה לאיכות השלטון ורבים אחרים, נרשמה נסיגה מסוימת של מרכז השלטון המקומי. אך עלינו להמשיך להילחם ולמנוע את הגבלת חוק חופש המידע.

שקיפות או שחיתות .

 


82 views