shoham_south-uri-zackhem.jpg
  • סוזי בר

הצעירים של היישוב #התחלנו

וועדת צעירים התכנסה אתמול בראשותו של זיו שמע הצעיר. כן, רק בן 24וכבר חבר מועצה. אל תתבלבלו, הוא לא ילד, הוא מבין בפוליטיקה ולדעתי עוד יפתיע.


התכנסנו במטרו, הבית של הצעירים בשוהם (גילי 18-35). צעירים, חיילים משוחררים, מי שנמצא לפני לימודים אקדמיים, מי שמחפש לעצמו מסלול לחיים, זוגות צעירים, הורים צעירים וסטודנטים שיכולים להגיע וללמוד בשקט ובכיף לבחינות. כל אלה ימצאו במטרו מקום שעונה על מגוון צרכים שונים, כגון מקום קרוב לבית ללימוד לפסיכומטרי במחיר מצויין לתושבי שוהם. המטרו הוא מקום שמציע את הדברים שצעירים צריכים, מקום שיגרום למי שמגיע אליו לא לעזוב את שוהם, ובעיקר מקום שבונה קהילה.

נכון, התחרות עם העיר הגדולה קשה, אבל אל תטעו: בוועדה יושבים אנשים צעירים חדורי מטרה ושליחות עם הרבה אנרגיות טובות, רעיונות ויכולות.


אני מזמינה אתכם להעביר את הבשורה ולספר לצעירי שוהם על המטרו, כי ברגע שהם יגיעו ויראו הם כבר לא יעזבו :)


לחצו על התמונות להגדלה >


129 views

Recent Posts

See All