shoham_south-uri-zackhem.jpg
  • סוזי בר

הטייס האוטומטי

מחר מליאת המועצה תעלה את הארנונה בישיבה שלא מן המניין. קוראים לזה הטייס האוטומטי.הארנונה היא מס מקומי והיא תלויה בהמון גורמים. יש חוסר אחידות אדיר בין הרשויות המקומיות, ויש גם חוסר לא קטן בשקיפות, ובדיוק כמו שזה נשמע, זאת חגיגה אחת גדולה שבמהלכה לוקחים כסף מהכיס שלנו, כסף שלא תמיד צריך לגבות .


אין עוררין שכספי המיסים חשובים ונחוצים וחובה על כולנו לשלם אותם. בכספי המיסים אנחנו מפנים אשפה, בונים בתי ספר, משלמים ליועצים, שותלים גינות, ועוד ועוד. אממה? אין בכלל פיקוח על התעריפים ולמעשה כל ראש עיר יעשה כטוב בעניו. כל ניסיון שנעשה לאורך השנים לרפורמה בארנונה לא צלח. איזה מס עולה באופן אוטומטי מידי שנה בלי אפילו דיון, בקרה או ביקורת ציבורית של ועדת הכספים, של חברי הכנסת, באופן אוטומטי לגמרי? אין שום מס במערכת המסים של מדינת ישראל שעובד כך. מדוע שדוקא מס הארנונה יהיה כזה?


לטייס האוטומטי (שיעמוד השנה על 2.58%) יש נוסחה פשוטה: חישוב של מחצית ממדד המחירים לצרכן ומחצית ממדד השכר הציבורי. התוצאה לפי כלכליסט היא ש"הציבור שילם 1.9 מיליארד שקל יותר ממה שהיה אמור לשלם החל משנת 2012 ועד היום״. באוצר קוראים לזה גבייה עודפת. אני קוראת לזה מינוס בבנק.


בגלל הטייס האוטומטי שמייקר את הארנונה שלנו נענשים גם משקי הבית ולא רק המגזר העסקי והתעשייתי, ולמעשה עיקר העלות היא בכלל על משקי הבית. שמעתם נכון, בסופו של דבר אני ואתם אלו שמשלמים את המחיר.


בימים אלו מתנהל מאבק של לשכות המסחר ואיגד התעשיינים על מנת לשנות את רוע הגזרה. ובינתיים פה בבית הטייס האוטומטי מעלה לנו את מחיר הארנונה. וכמובן לא לשכוח שמחירי הארנונה שלנו עלו ב-2018 בהוראת משרד הפנים ואז עלו שוב ״בזכות״ מדידות שבוצעו. לדעתי, הגיע הזמן לעצור את הטיסה הבלתי פוסקת במחירי הארנונה שלנו.

220 views

Recent Posts

See All