shoham_south-uri-zackhem.jpg
  • סוזי בר

הון שלטון ומקומון

במקומון אבן שוהם ״איבדו" את היכולת לבקש תגובה !!!

באבן שוהם, שחלקים ממנו נכתבים לכאורה בלשכת ראש המועצה, התפרסמה ידיעה אודותי, הרצופה באי דיוקים לפיהן איתן פטיגרו מביע חשש שאני מסרתי מידע לשוהם פלוס, בעניין חלוקת תקציבי הפרסום בין המקומונים.

אינני יודעת אם פטיגרו כתב את הידיעה לכאורה בעצמו או הכתיב אותה.


לצערי, בניגוד לכל נורמה מקובלת בעיתונות, אבן שוהם לא פנה לבקש את תגובתי ולא היה לי מושג על כוונה לפרסם ידיעה כזו.

הידיעה המסולפת הזו, משקפת פעם נוספת את טענותיי לתהליך מסוכן, מסוכן מאוד, המתרחש אצלנו בשוהם שכולנו חשופים אליו , הנוגע ליחסי הון-שלטון-עיתון לכאורה, בין המועצה וקופת הציבור, לתכנים המוטים ומסולפים שמתפרסמים באבן שוהם.

אני ממשיכה, יחד עם רבים מתושבי שוהם והמדינה, להאמין שלמורות הימים האפרוריים, החשוכים והקרים שעוברים עלינו, השמש וקרניה המחטאות יאירו אותנו בזכות תושבים הפועלים למען שקיפות,למען זכות הציבור לדעת ולמען מנהל תקין ולמען דמוקרטיה בשלטון המקומי !!!

להלן תגובתי כפי שנשלחה לפטיגרו לפני מספר ימים:


263 views

Recent Posts

See All