shoham_south-uri-zackhem.jpg
  • סוזי בר

דמוקרטיה ,הדרה ותקציב 2021.

מועצה מתנהלת ולא מנוהלת - ככה להרגשתי מתנהלת המועצה המקומית שוהם.

היום בערב יוגש תקציב המועצה לאישור המליאה, רגע כמעט דמוקרטי וחגיגי, אבל לא אצלנו; אין דברי הסבר לתקציב, לי הם לא צורפו. למה? ככה. כי אני אופוזיציה והדרה היא לחם חוק עבורי ..... ובעיקר חסרה פה ההבנה בחשיבות האופוזיציה לדמוקרטיה המקומית .

התקציב שהוגש לא כולל תוכניות עבודה כמו שקודמו של איתן פטיגרו - גיל ליבנה - נהג להכין (יחד עם הצוות המקצועי ובשקיפות). ליבנה היה מפרסם את פרטי הפרטים וקבע יעדי ביצוע ומדדים, בקיצור היה לנו פיקוח ובקרה שמאפשרים גם לציבור לראות מה עושים עם הכסף.

התעקשתי אל מול מנכ"ל המועצה לקבל גם השנה תכניות עבודה, אז שלחו לי מצגות שבעוד שעות אחדות גם אתם התושבים תכירו.

המצגות לא מספרות את הסיפור של התקציב נקודה וכל בר דעת רואה זאת

להסתכל על תקציב בלי כלי עבודה כמו תכנון מול ביצוע זה בלתי אפשרי. לעבוד עם תקציבים כשאין אקסל שכל כך חשוב להבנת התקציב ,למגמות, ולהסתכלות נכונה לאן הכסף הולך (חריגות, תקציב צבוע ורזרבות) זה לא ראוי, נכון ואף מדאיג .

אז מה המדיניות המשתקפת בתקציבים בתחום החינוך, התרבות, איכות הסביבה, הביטחון והרווחה? ממה שאני רואה התקציב הוא גיבוב של מספרים ללא תוכנית עבודה.

לא ניתן להצביע על תקציב המועצה ולתמוך בו כפי שהוא- זה כמו לקנות חתול בשק.
227 views