shoham_south-uri-zackhem.jpg
  • סוזי בר

-עדכון- במקום בו אין אופוזיציה אין דמוקרטיה: לשמחת רבים הוחזרה האופוזיציה לוועדת מכרזים

Updated: Aug 22, 2019

עדכון:

ממשיכים לעבוד עבורכם תושבי שוהם, בוועדת מכרזים ובשאר ועדות החובה והרשות. האופוזיציה חזרה לוועדת מכרזים ולוועדות החובה האחרות, לפי קביעת המחוקק.

תודה לשר הפנים הרב אריה מכלוף דרעי ולממונה על המחוז במשרד הפנים מר יונתן בר סימן טוב על הסיוע. ובעיקר תודה לכם התושבים, שתמכתם בטלפונים, בהודעות, בחיבוק ובלחיצת יד ועקבתם בדאגה אחר המצב.

ממשיכים בתנופה ובעשייה, בהצעות לסדר ובשאילתות, ותמיד כולם מוזמנים ליצור קשר, להציע ולהשפיע.

שלכם, סוזי בר


יוצרים קשר:במייל suzikzata@gmail.com

בטלפון 0523805110

ובפייסבוק facebook.com/suzibar.official


 


לאופוזיציה בשלטון המקומי יש מספר תפקידים. החשוב שבהם הוא להגן על הדמוקרטיה בכבודה ובעצמה. לא הגזמתי, חובתה של האופוזיציה היא לעמוד על המשמר, להתייצב כנגד העוולות, אי הצדק, פגיעה במיעוטים, לייצג נאמנה עמודות ואינטרסים שונים מאלה של הרוב, לבקר ולהתריע על הסכנות שעומדות בפתח בפני מליאת המועצה, וכן, גם לשמור על ראש המועצה לפעמיים מעצמו, לפעמים מ״עֲצַת אֲחִיתֹפֶל״ ולפעמיים גם מעצות משפטיות כאלה ואחרות.


המון עבודה נעשתה בחודשים האחרונים, רובה בשקט, אל מול האורגנים (פקידי המועצה). ולמה בשקט תשאלו? כי לא הכול צריך להיות פופוליסטי, ולפעמים בשליחת מכתב פשוט אפשר להאיר ולשנות, ובמיוחד בימים אלו כשהרוחות הסוערות בישוב שלנו לא נרגעות וציבור גדול איבד אמון, צריך לדעת לפעול בממלכתיות.

אני מאמינה שגם בפוליטיקה לא כל כביסה מלוכלכת צריך לכבס ולתלות בחוץ, יש דברים שאפשר לפתור בשיח. לצערי הרב הפעם זה לא המקרה.

אני חושבת שיש לכל אחד מאיתנו את הקו הדמיוני הזה, קו שאם יעברו אותו משהו מהותי, ערכי, חשוב ישתנה. קו פרשת המים קוראים לזה. נראה שהגענו אליו. ככה אני לפחות מרגישה.

אז על מה אני מדברת? הרשות המקומית מתפקדת באמצעות הוועדות בהן יש נוכחות לקואליציה ולאופוזיציה. ועדת מכרזים היא מהוועדות החשובות במועצה, היא ועדת חובה ומעין סמכות שיפוטית המהווה גורם מרכזי להתקשרויות ברשות המקומית עם גורמי חוץ. צורת ההתנהלות של ועדת מכרזים משליכה באופן ישיר על סדר יומה של הרשות. כל התקשרות חוזית לרכישת טובין, עבודות, שירותים או עסקה במקרקעין עוברת דרך ועדת מכרזים והמועצה מחוייבת לפרסם מכרז פומבי ולנהלו כדין. המכרז הפומבי חשוב, תפקידו לקיים את העקרונות הבסיסים למנהל  ציבורי תקין, שקיפות, פומביות ואת עקרון השוויון. מדובר בהרבה הרבה כסף ואינטרסים, עשרות ומאות מיליונים לערך שמתגלגלים בוועדת המכרזים.

אז למה לעזאזל מוציאים את האופוזיציה מוועדת מכרזים (שהיתה מיוצגת מתחילת הקדנציה ע״י אלי פלג שערק כידוע לשוהם שלנו) ולא לאפשר לאופוזיציה להמשיך בתפקידה במקומו של אלי פלג שעבר לקואליציה? כמובן שהבעיה קיימת בעוד וועדות חובה, כגון וועדת מלגות.

יש בעיה לא רק חוקית אלא גם מוסרית להוציא את האופוזיציה מוועדת מכרזים ומוועדות אחרות ולא לאפשר לאופוזיציה להמשיך בתפקידה. כשאין אופוזיציה, אין דמוקרטיה.

הנושא עלה בישיבת מליאת המועצה ב-28.5.19. ראש המועצה טוען לחוות דעת משפטית המאפשרת לו לא לשנות דבר בחלוקה של וועדות הרשות והחובה וחוות הדעת עליה נסמך ראש המועצה לא הוצגה בפניי. פניתי לראש המועצה במכתב נוסף מיום ה-7.7.19 ולא קיבלתי התייחסות.

המחוקק והפסיקה אמרו את דברם לאורך השנים בשפע של פסיקות בבתי המשפט המנהלים ובבג"ץ.

סעיף 150א׳ לפקודת העיריות קובע מפורשות את הרכב חברי ועדות החובה, כדלהלן:

״א) ההרכב הסיעתי של חברי מועצה, בכל אחת מועדות החובה לפי פקודה זו, יהיה תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה ובלבד שבכל ועדת חובה יהיה נציג אחד לפחות מהאופוזיציה."

עניין הייצוג היחסי, אשר מכוחו מחויבת המועצה למנות לחברי וועדת המכרזים וגם נציגות יחסית של סיעות האופוזיציה. ייצוג יחסי המבוסס על רשימת חברים כללית בוועדות החובה לדעתי אינו ממלא את העיקרון הייצוג, ואינו מבטיח את שמירת מנגנוני הבקרה שלשמם נקבע עיקרון הייצוג היחסי.

שמירת עיקרון הייצוג היחסי מחייבת כי קולו של המיעוט ישמע בכל גופי המשנה, לא כל שכן באותם גופי משנה שחובה למנותם בכל מועצה בשל חשיבותם הרבה לניהול ענייניה, כמו ועדת מכרזים.


באשר להרכב הוועדות במועצות המקומיות, הגם שלא קיימת בצו המועצות הוראה מקבילה לסעיף 150א לפקודת העיריות, נראה כי אלה אינן פטורות מהחובה להביא לידי ביטוי הרכב סיעתי תואם את זה הקיים במליאת המועצה. וזה אומר לא להוציא את האופוזיציה ממקומות אלו, ובטח שלא מוועדת מכרזים.

משלא זכיתי למענה מהמועצה פניתי לשר הפנים, לממונה על המחוז ולמבקר המדינה, ונכון לכתיבת שורות אלו אני ממתינה להתייחסותם הרשמית לסוגיה זו.


חשוב שכולנו נזכור שהדמוקרטיה לא מתמקדת רק בבחירות חופשיות כל 5 שנים ובהכרעת הרוב. הדמוקרטיה היא גם מאבק בלתי פוסק על עקרונות, חופש הדיבור, זכויות המיעוט והיכולת לקיים אופוזיציה שנותנת מקום לדעת המיעוט מבקרת ושומרת.

במקום בו אין אופוזיציה אין דמוקרטיה.

593 views

Recent Posts

See All