shoham_south-uri-zackhem.jpg
  • סוזי בר

ביי ביי שוהם הכפרית, (לא) ברוכה הבאה שוהם העיר

אז מה היה לנו בוועדת המשנה להתנגדיות בוועדה המחוזית? לא תאמינו.

מצורף קישור לפרוטקול המסכם. שחור על גבי לבן, והכי שקוף שיש.


לחצו כאן

445 views

Recent Posts

See All