shoham_south-uri-zackhem.jpg
  • סוזי בר

אלימות כלכלית היא אלימות נקודה ואת זה אסור לנו לשכוח ביום המחאה הזהמאז שנת 2004 נרצחו 163 נשים.

"22,974 תיקים בגין עבירות אלימות בין בני זוג נפתחו ב2018" - מדד ויצו.

בכל יום נפתחים כ-60 תיקים בממוצע בגין אלימות כנגד נשים.

כמה מתוך 22,974 תיקים שנפתחו קשורים באלימות כלכלית?

לתחושתי כולם נוגעים באלימות כלכלית אשר נמצאת בכל פינה, לא רק בקרב האוכלוסיות החלשות.

על אלימות כלכלית פחות מדברים ואותה אני רוצה להאיר.

כן אולי זו החברה הטובה שלך, אמא שלך, הדודה שמחבקת ועיניה כבויות, וכשהיא מחייכת את מרגישה שזה לא מהלב. שנים את חושבת מה הסיפור שלה ... אולי זו עורכת הדין שפגשת, או אשת העסקים שאת מעריכה? ואולי, אולי זו את?

לאלימות כלכלית אין סימנים חיצוניים; אין יד שבורה, אין פנס בעין, ואין חבורות כחולות על הגוף. אלימות כלכלית היא בעיקרה מניעה של חופש הבחירה, מניעה של העצמאות היום יומית, פגיעה בחופש הביטוי ובתחושת הערך העצמי. אלימות כלכלית היא אי הוודאות שמחלחל לנדבכי הלב והנפש, חוסר שליטה ופחד שנמצאים בכל נשימה ונשימה. ואל כל אלו מצטרפת הבושה- ששומרת את האלימות במסתור של מערכת היחסים הרקובה והחולה בין בני הזוג.

אז איך מזהים אלימות כלכלית כנגד נשים?

נשים הסובלות מאלימות כלכלית לרוב מנותקות מקבלת ההחלטות הכלכליות (נדל"ן, השקעות וכו'). הן אינן מחזיקות כרטיס אשראי ופנקס צקים, מוקצה להן תשלום חודשי להוצאות ידועות והן נדרשות להציג לבן זוגן חשבוניות. בנוסף יהיו הגבלות כגון הגבלת שימוש בדלק והגבלת מספר הקילומטרים של נסיעה ברכב בשבוע, אי תשלום עבור צרכי הילדים והבית, לקיחת הלוואות ויצירת חובות בשם האישה, הסתרת והעברת נכסים משותפים/ירושה שירשה, מניעת לימודים וקורסים, וגם פגיעה בעבודת האישה על מנת להביא לפיטוריה.

בשנים האחרונות פגשתי נשים שהבינו שהן קורבנות של אלימות כלכלית. הן היו חזקות ואמיצות והצליחו לקום וללכת, חלקן מחיי עושר ושפע, לחירות אישית. ישנן עדיין נשים החוששות לחייהן ולחיי ילדיהן, העוברות אלימות וטרור כלכלי יום יומי, ואין להן לאן לברוח. אחת מהן אמרה לי "אני לכודה ללא מוצא, רק המוות יציל אותי. וגם את זה אני לא יכולה להרשות לעצמי. איך אנטוש את ילדיי עימו, האיש הרע הזה שמחזיק אותנו בשבי?" היא מחכה שהילדות יגדלו ויצאו לחיים הרחק מבית הטרור ,ואז אולי תמצא היא את הכוח לברוח.

הפרלמנט שלנו יודע לחוקק חוקים בלי סוף, להכביד ברגולציה ולהעלות לסדר היום הציבורי נושאים חשובים. אז איפה אתם חברי כנסת, שליחי הציבור שלנו? מה אנחנו מבקשים? רק חוק אחד פשוט למניעת אלימות כלכלית, חוק מציל חיים שכל הניסיונות שנעשו בעבר לחוקק אותו כשלו.

הוגשה הצעת חוק ע"י המשרד לשוויון חברתי ב,2015 והצעת חוק פרטית של חברת הכנסת אורית זוארץ.

תתעוררו ותפעלו! חברי וחברות כנסת, לנו הנשים לא משנה לאיזו סיעה אתם שייכים, ימין או שמאל או מרכז, ערבים או יהודים, דתיים או חילונים, אלימות כלכלית נמצאת בכל מקום.

מקווה בכל ליבי שעם כינונה של הממשלה משהו יתחיל לזוז. תקווה היא כל מה שנותר כשיש פחד טרור ואלימות, אל תיקחו אותה מאיתנו.

56 views

Recent Posts

See All