shoham_south-uri-zackhem.jpg
  • סוזי בר

איך אפשר להציל את לוקאלי ?


היוזמה הקהילתית החברתית הכי טובה שהייתה בשוהם בשנים האחרונות .

מקום מפגש לבני ה-40 פלוס מקום של חוסן לקהילה של שמחה צחוק וגם רגעים של עצב וזיכרון

החיים עצמם לא ?

אסור לוותר על החיבורים ורגעי הקסם שנוצרו ושאנחנו כקהילה זקוקים להם, יש פתרון והוא בהישג יד עם רצון טוב סבלנות וסובלנות .

ב-28.5.19 בישיבת המליאה שבה אושרה הקמת הפאב החברתי ומתן תמיכה כספית בשכירות מוזלת של 3000 שח אמרתי שזה לא מספיק ,הצעתי לתת % 100 הנחה לשנה הראשונה .לייצב את הלוקאלי והתמורה תהיה אירועים למען הקהילה בשיתוף חמש והמועצה .מצרפת לכם קישור לאתר המועצה ישיבות מליאה -פרוטוקולים ישיבת מועצה מיום 28.5.19 עמודים 18-24 https://www.shoham.muni.il/283/

מהלך הדיון מראה שהכתובת הייתה על הקיר ומרבית חברי המועצה תומכים בדבריהם בלוקאלי וכולם הצביעו בעד.


יש פתרון ?!

לוקאלי, למי שלא יודע היא חלצ חברה לתועלת הציבור ,שמדווחת לרשם העמותות ,לרשם ההקדשים ולרשם החברות .לוקאלי כבר בת שנתיים (ילדה גדולה )שיכולה לבקש את תמיכת המועצה באמצעות תמיכה כספית או הקצאת מקום (שווה כסף)ואף בהמשך להקצאת קרקע ללא תמורה ולעמוד בתבחינים כמו שאר העמותות שהמועצה המקומית שוהם תומכת בהם ,חוזר מנכל משרד הפנים 4/2006 קבע תבחינים וקריטריונים ברורים ואנחנו כמועצה בוועדת המשנה לתמיכות דנים וכותבים את התבחינים וקווי היסוד המקומיים שלנו, וועדה מקצועית (מנכל מועצה גזבר ויועץ משפטי )מעבדת מאשרת אותם והתבחינים עולים לאישור המליאה (יש תבחינים וקריטריונים לענפי הספורט לתנועות הנוער בתי כנסת ועמותות וכדומה )

אני זוכרת את דברי ראש המועצה איתן פטיגרו באחד מהאירועים הראשונים בלוקאלי ואת תמיכתו וכפי שהתברר הלא מספיקה בלוקאלי .זה הרגע שבו על ראש המועצה וחברי המועצה להושיט יד ולהחזיר את לוקאלי לחיים .

יש למצוא את הדרך לשיתוף פעולה בין לוקאלי והחברה העירונית חמש לקבוע גבולות גזרה בדרך של הסכמה (לחמש יש את המקום שלה ואף אחד לא יקח אותו )

אני קוראת לראש המועצה ולחברי המועצה לתמוך באיכות החיים של תושבי שוהם בני ה-40 פלוס מינוס לפעול ולסייע ללוקאלי .

לעינת וגילי המובילות תגישו דוחות לרשם העמותות תפנו למועצה מעכשו לבקשת תמיכה ותהיו מוכנות לשנה הבאה ותמשיכו לעשות לנו שמח ומעניין הקורונה והחיים לימדו אותנו כמה חשובה הקהילה לחיים איכותיים ולכם ולכל הלוקאלים יש חלק גדול בחוסן הקהילתי ובחיי חברה תוססים וטובים בשוהם שעושים את שוהם למה שהיאעמותה בת שנתיים יכולה להגיש בקשת תמיכה מהרשות המקומית112 views

Recent Posts

See All